Bajkopera

OPIS PROGRAMU

Niniejszy rozdział opisuje model symulowanej sieci, funkcje realizowane przez program oraz środowisko dydaktyczne z zestawem zadań, w którym jest on wykorzystywany. Najważniejszym celem programu jest umożliwienie przyszłemu użytkownikowi samodzielnej konfiguracji parametrów sztucznej intersieci oraz sprawdzenia, czy wprowadzone ustawienia są prawidłowe. Dlatego największy nacisk położono na symulowanie tych mechanizmów zestawu protokołów TCP/IP, na które człowiek ma bezpośredni wpływ.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Niniejszy rozdział opisuje model symulowanej sieci, funkcje realizowane przez program oraz środowisko dydaktyczne z zestawem zadań, w którym jest on wykorzystywany. Najważniejszym celem programu jest umożliwienie przyszłemu użytkownikowi samodzielnej konfiguracji parametrów sztucznej intersieci oraz sprawdzenia, czy wprowadzone ustawienia są prawidłowe. Dlatego największy nacisk położono na symulowanie tych mechanizmów zestawu protokołów TCP/IP, na które człowiek ma bezpośredni wpływ. Z praktyki autora wynika, że parametrami, które każdy administrator sieci musi umieć prawidłowo ustalać, są adres i maska IP oraz tablica tras. Są to parametry IP odpowiadające za poprawne przekazywanie pakietów i wzajemną osiągalność węzłów sieci. Pozostałe protokoły (TCP, UDP, ICMP, ARP), tworzące zrąb TCP/IP są bezobsługowe i nie wymagają zazwyczaj ingerencji człowieka. Postanowiono więc implementować tylko te z nich, które są niezbędne do prawidłowego działania IP. Z tego względu zaimplementowano ICMP, który jest blisko związany z IP, tym bardziej, że umożliwia on implementację testu ping. Innym protokołem, całkowicie bezobsługowym, który został włączony do symulacji, jest ARP. Decyzję taką podjęto, gdyż ARP jest niezbędny do działania IP w sieciach lokalnych będących obecnie najpopularniejszą technologią sieci komputerowych. Aby ułatwić konfigurację i diagnostykę sieci, program umożliwia śledzenie działania elementów sieci oraz przepływu pakietu, a także tworzenie zestawień: tabel adresów IP, tras i powiązań adresów (ARP). Pominięto całkowicie urządzenia pracujące w warstwie łącza. Symulowanie ich działania, a w konsekwencji umieszczenie ich na mapie, spowodowałoby znaczną jej komplikację. Dlatego program modeluje działanie protokołów łącza w możliwie prosty sposób.
KONTAKT DO KOORDYNATORA
+48 574 139 317
Iwona
Kwasniak

weź udział

lista dostępnych terminów:

Data
10.01
Godzina
12:00
Data
04.10
Godzina
10:00