DATE
PREMIERE
28,
April 1990

Composer:

Mikis Theodorakis

GREK ZORBA

1990

Producers:

Author Direction and choreography: Aleksander Tracz
idea spektaklu, choreografia i reżyseria: Lorca Massine
Costumes: Nikos Apostopoulos
Scenography: Ryszard Kaja
Choreography: Susanna della Pietra, Enrico Sportiello, Małgorzata Sładysz
Handbook edited by: Elżbieta Włodarczyk

Cast:

(Polski) Zorba: Lorca Massine, Souloumbek Idrisow, Piotr Chojnacki
(Polski) John: Vadim Dik, Arkadiusz Gołygowski, Sławomir Woźniak
(Polski) Marina: Aida Ichsanowa, Anna Krzyśków, Malwina Poleszak, Luiza Żymełka
(Polski) Madame Hortense: Małgorzata Marcinkowska, Anna Krzyśków, Anna Fronczek
(Polski) Yorgos: Jarosław Biernacki, Piotr Chojnacki, Krzysztof Pabjańczyk
(Polski) oraz: zespół baletowy
Underlined persons were a part of premier cast