DATE
PREMIERE
6,
December 1982

GALOWY WIECZÓR BALETOWY