DATUM
PREMIERE
6.
Dezember 1982

GALOWY WIECZÓR BALETOWY