DATE
PREMIERE
2,
April 2015

Composer:

Henryk Mikołaj Górecki, Karol Szymanowski

KONCERT NA WIELKI TYDZIEŃ

SYMFONIA PIEŚNI ŻAŁOSNYCH  2015

Producers:

Music Director: Paweł Przytocki
Choir management: Waldemar Sutryk

Cast:

(Polski) Symfonia Pieśni Żałosnych Góreckiego, solistka: (Polski) Joanna Woś
(Polski) Stabat Mater Szymanowskiego, soliści: (Polski) Joanna Woś, Olga Maroszek, Zenon Kowalski, chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi
Underlined persons were a part of premier cast