DATE
PREMIERE
11,
April 1981

Composer:

Romuald Twardowski

MARIA STUART

1981

Producers:

Music Director: Jerzy Salwarowski
Direction: Maria Fołtyn
Scenography: Marian Kołodziej
Choreography: Kazimierz Wrzosek
Choir management: Roman Zieliński