DATE
PREMIERE
5,
February 1983

Composer:

Fromenthal Halévy

ŻYDÓWKA

1983

Producers:

Music Director: Aleksander Tracz
Direction: Maria Fołtyn
Scenography: Marian Kołodziej
Choreography: Kazimierz Wrzosek
choir preparation: Elżbieta Kwiecień
Musical cooperation: Zbigniew Goncerzewicz