DATUM
PREMIERE
8.
Dezember 2006

Komponist:

Emmerich Kálmán

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA

PROGRAMMZETTEL
Programm
2006

Produzenten:

Musikdirektor: Kazimierz Wiencek
Inszenierung und Regie: Jerzy Woźniak
(Polski) Reżyseria wznowienia: Kazimierz Kowalski
Szenografie: Anna Bobrowska-Ekiert
Choreographie: Dobrosława Gutek-Woźniak
Chorleitung: Marek Jaszczak
Licht: Jerzy Stachowiak

Besetzung:

Sylvia Varescu: Anna Cymmerman, Małgorzata Kulińska
Leopold von Lippert: Tomasz Fitas, Eugeniusz Nizioł
Księżniczka Anhilda: Sylwia Maszewska, Elżbieta Gorządek
Książę Edwin: Andrzej Kostrzewski, Krzysztof Marciniak
Hrabianka Anastazja: Małgorzata Kustosik, Aleksandra Okrasa, Patrycja Krzeszowska
Boni Kancsianu: Borys Ławreniw, Jerzy Wolniak
Feri von Kerekes: Andrzej Niemierowicz, Przemysław Rezner
Notariusz: Marcin Ciechcowicz, Witold Marcinkiewicz
Rohnsdorff: Piotr Miciński, Andrzej Staniewski
Miksa: Stefan Paska
Juliszka: Maria Stuczyńska
Aranka: Jadwiga Wiktorska-Zając
Endrey: Józef Mituta
Vihar: Krzysztof Dyttus
Billing: Zbigniew Kuźnik
Unterstrichene Personen spielte im Premier

(Polski) Wznowienie spektaklu z 1995 r.