Antoni Bystroń

Zespół: Realizatorzy
Funkcja: Scenografia