Henryk Tomaszewski

Zespół: Realizatorzy
Funkcja: Choreografia