Jakub Lewandowski

Zespół: Realizatorzy
Funkcja: Choreografia