Warsztaty artystyczne

Zajęcia multidyscyplinarne, skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat. Magia teatru operowego jest wyjątkowa, gdyż składa się z połączenia sztuk: muzyki, plastyki, tańca. Podczas jednej wizyty w Teatrze uczestnicy mają możliwość udziału w zajęciach wokalno-aktorskich, tanecznych, muzycznych oraz plastycznych. Zajęcia zmieniają się co godzinę, aby wszyscy uczestnicy mieli okazję zaprezentować się w każdej z tych dyscyplin oraz nabyć nową wiedzę i umiejętności. Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom specyfiki teatru operowego, zaprezentowanie opery i baletu jako dziedzin sztuki teatru muzycznego, a także rozwijanie kreatywności uczestników oraz kształtowanie potencjalnego widza sztuki operowej. Warsztaty prowadzone są przez pracowników artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi, którzy mając doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, wiedzą jak w sposób atrakcyjny zająć ich uwagę.
 • prowadzący: Anna Adamiak, Dagny Konopacka-Maćkowiak, Maria Tomala, Aneta Kosmowska
 • grupy maksymalnie do 30 osób
 • minimalny wiek uczestników: 8 lat
 • koszt dla jednego uczestnika 15 zł lub 8 zł w przypadku udziału w akcji Bliżej Teatru Wielkiego w Łodzi (opiekunowie grupy bezpłatnie).
 • terminy:
  • 11, 25 marca 2019
  • 8, 15 kwietnia 2019
  • 6, 20 maja 2019
  • 3, 10 czerwca 2019


KONTAKT DO KOORDYNATORA